Obertura Bird

Obertura Bird. (A02-A03)
Obertura de flanc.
Seqüència: 1. f4.

Història:
El mestre anglès Henry Edward Bird (1830-1908) va demostrar, a la segona meitat del segle XIX, el potencial agressiu d'aquesta obertura. Tartakower la va revisar, Nimzovich va guanyar amb ella unes quantes formoses partides en els anys vint i, més tard, Larsen i Soltis la van incorporar al seu repertori d'obertures. Rara vegada es troba, actualment, en l'era moderna, però és probable que aviat gaudeixi d'un renaixement.


Plantejament:
Tot i que les negres no experimenten grans dificultats teòriques per igualar, no hi ha res dolent en l'estratègia blanca, orientada a controlar les caselles negres d4 i e5, i tampoc és desdenyós el seu valor sorprenent.

1. ... d5, la Variant Clàssica, ha sigut la resposta habitual a l'Obertura Bird, quan el joc té un caràcter de Defensa Holandesa (1. d4 f5) amb els colors invertits. Un fort control del punt e5 pot garantir-los avantatge a les blanques. Per fer-ho, disposen d'una sèrie de jugades estàndard:

1) Amb b3 i Ab2 desenvolupen una peça i sotmeten pressió a ambdues caselles, d4 i e5.
2) Després de e3, se sol deixar per desenvolupar en un futur l'alfil de caselles blanques, perquè el seu objectiu serà canviar-se pel cavall de c6 quan aquest es desenvolupi en aquesta casella. Per evitar-ho, molts jugadors prefereixen desenvolupar-lo amb ... Cd7 seguit de ... c6 o fer ... a6 per controlar b5.
3) També es juga, en ocasions, com quan l'alfil negre de rei es desenvolupa per d6, la sèrie d3, Cbd2, Ce5 i Cdf3, amb un fort control de e5.

Unes altres possibles jugades són 1. ... f5, la Variant Simètrica; 1. ... c5 o 1. ... e6, per entrar en una Siciliana o en una Francesa si el blanc juga 2. e4, respectivament, i 1. ... e5, el Gambit de From, amb variants complicades.

Principals practicants:
Bird, Larsen i Nimzovich, entre altres.


UN EXEMPLE DEL SEU PRINCIPAL PRACTICANT

H. E. Bird - J. Wisker
Londres, 1873

Obertura Bird

1. f4 c5

Per entrar en una Defensa Siciliana si Bird juga 2. e4.

2. Cf3 Cc6 3. e3 a6

Aquesta jugada serveix per evitar un futur Ab5, puix que les blanques se solen reservar la sortida de l'alfil de caselles blanques per canviar-lo pel cavall de c6 i dominar la vital casella e5. Una alternativa per evitar aquest pla és jugar Cd7.

4. Ae2 g6 5. 0-0 d5 6. d4 e6

També és possible 6. ... cxd4 7. Cxd4 Ag7, amb igualtat.

7. c3

No li recorda a l'estructura de la variant Stonewall de la Defensa Holandesa?

7. ... Cf6 8. Cbd2 b6

És millor 8. ... Ad6!? per mantenir el control de la important casella e5.

9. Ce5 Cxe5

És interessant 9. ... Ad7!?, 10. Cdf3 amb lleuger avantatge de les blanques.

10. fxe5 Cd7 11. e4 Ag7

Si 11. ... dxe4, 12. Cxe4 amb avantatge blanc.
Si 11. ... cxd4, 12. cxd4 Ab7 13. exd5 Axd5 14. Af3!, guanyant. (Si 14. ... Axf3?, 15. Dxf3 amenaçant mat amb Dxf7, i si 15. ... De7, 16. Dxa8+, amb avantatge aclaparador).

12. exd5 exd5 13. Cf3

És interessant 13. Af3!?, i si 13. ... Ab7, 14. Cc4!.

13. ... 0-0 14. Ae3 Ab7 15. Dd2 De7 16. Tae1 cxd4 17. cxd4 Tac8 18. Ad3 b5

O bé 18. ... f6! 19. exf6 Cxf6 20. Ag5, amb igualtat.

19. a3

Potser és millor 19. Ah6.

19. ... Cb6

Una altra opció és 19. ... f6!? 20. Ah6 fxe5 21. Axg7 Dxg7 22. Cxe5 Txf1+ 23. Axf1 Te8, amb lleuger avantatge blanc.

20. Ag5 De6 21. b3

La presència d'un cavall a c4 pot resultar molt molesta.

21. ... Tc7 22. Df4 Tc3 23. Te3 Tfc8?

Mala jugada. El negre no veu l'amenaça més forta del blanc, que és 24. Af6!. El salvava la simple jugada 23. ... h5!, puix que si 24. Af6 segueix 24. ... Dg4, amb lleuger avantatge blanc.

24. Af6!

24. ... h6

Si 24. ... Txb3? segueix 25. Axg7 Rxg7 26. Cg5 De7 (amenaça la dama negra i mat inevitable amb 27. Df6+ Rg8 28. Cxf7 i 29. Dh8 mat) 27. Dh4!, i no es poden aturar alhora les amenaces decisives 28. Txf7+ i 28. Dxh7+.

25. Ce1!

Aquesta senzilla jugada té la intenció de triplicar les peces majors a la columna f per pressionar sobre el punt negre més dèbil, f7, després de 26. Axg7 Rxg7 27. Tef3.

25. ... Cd7

El negre aporta defenses per protegir el seu monarca, però és massa tard.

26. Dg3!

Aquesta jugada amenaça 27. Axg7 Rxg7 28. Af5!, guanyant.

26. ... Cf8?

La millor defensa és 26. ... g5, però tanmateix el negre està perdut.

27. Axg6!

El sacrifici que marca el final de les negres.

27. ... Axf6

Si 27. ... Cxg6 o 27. ... fxg6 segueix 28. Txc3.
Si 27. ... Txe3 segueix mat amb 28. Ah7+ Rxh7 29. Dxg7 mat.

28. Txf6 Cxg6

L'intent de salvar la dama condueix al mat: 28. ... De7 29. Axf7+ Rh8 30. Dg8 mat.

29. Txe6 Txe3 30. Txg6+ fxg6

Si 30. ... Rh7, segueix 31. Txh6+! Rxh6 32. Dxe3+, guanyant.

31. Dxg6+ Rf8 32. Dxh6+

I les negres van abandonar.